logo
Main Page Sitemap

Ursprungliga förfallodag


ursprungliga förfallodag

Från den dag då lagen träder i kraft är rengöring dam söker för leverkusen en fysisk person dock skyldig att betala högst sådan dröjsmålsränta som avses i 4 1 mom., om inte borgenären har krävt dröjsmålsränta enligt söker snygg polsk kvinna utsökningsgrunden och lämnat utredning om att den högre dröjsmålsräntan grundar sig.
De uppgifter du redan gett sparas inte.
Du kan söka inkomna e-fakturor med e-fakturasökningen genom att ge önskat sökkriterium.
Fakturerarens namn Du kan söka fakturerare genom att skriva fakturerarens namn eller en del av det.För beskattningen, kan du flytta dem till e-fakturaarkivet.Meddelande om fastställande av referensräntan, finlands Bank skall i Finlands författningssamling utan dröjsmål publicera ett meddelande om den referensränta som avses i 12 och dess giltighetstid.Det ges som förval när du gör nya e-fakturaavtal.Arkiv för e-fakturor När en e-faktura kommit till din nätbank förvarar Aktia den för dig i e-fakturatjänsten i 24 månader.Fakturerarens namn I kolumnen Fakturerarens namn ser du namnet i den form som faktureraren meddelat till banken.
Borgenären skall rikta nämnda krav och utredning till utmätningsmannen inom ett år från lagens ikraftträdande.
Kontrollera att dina uppgifter under Uppgifter om betalaren är korrekta.
Fetstil visar att du inte har öppnat och kontrollerat din e-faktura, medan en öppnad fakturas uppgifter har normal font.
Du kan sortera fakturerna enligt namn, officiellt namn eller betalningsorsak genom att klicka på rubriken.Det tredje sättet är att du definierar ett visst belopp i euro som gränsvärde för betalningen.4, dröjsmålsräntans belopp, gäldenären skall vid dröjsmål med betalning av gäld på det försenade beloppet betala en årlig dröjsmålsränta som är sju procentenheter högre än den i 12 avsedda referensränta som gäller vid tidpunkten i fråga.Skapa e-fakturaadress På den här sidan kan du skapa en egen e-fakturaadress.Du kan också välja en kortare arkiveringstid,.ex 4 år från förfallodagen.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap