logo
Main Page Sitemap

Förfallotidpunkter för israeliska obligationer


förfallotidpunkter för israeliska obligationer

Den israeliska försvarsdoktrinen kvinna söker man stuttgart bygger på följande grundläggande principer: Israel har inte råd att förlora ett krig.
Från vänster till höger: Vicekorpral, förvaltare vid Givatibrigaden, sergeant.Israels försvarsmakt bildades när staten uppstod 1948.Arkiverad från originalet den.Vederbörande lyder direkt under försvarsministern.Brigadgeneral regementsofficerare ( aluf mishne (Alam) (Brigadchef, regementschef) ( Överste ) (- Sgan aluf (Sa'al) (Bataljonschef) ( Överstelöjtnant ) ( Rav seren (Rasan) (Ställföreträdande bataljonschef, kompanichef) ( Major ) Kompaniofficerare Seren (Kompanichef) ( Kapten ) Segen (Ställföreträdande kompanichef, plutonchef) ( Löjtnant ) (- Segen mishne.Dessa kan dock genomföra militärtjänst på frivillig basis.Uppgiften är att försvara statens existens, suveränitet och territoriella integritet samt att skydda invånarna och bekämpa terrorism.4 The Institute for National Security Studies chapter Israel Arkiverad ämtat från the Wayback Machine., March 23, 2008.Förvaltare vid flygvapnet i arbetsdräkt.Nuvarande generalstabschef är generallöjtnant Gabi Ashkenazi, som efterträtt Dan Halutz.
Chef för arméstaben är generalmajor Benjamin Gantz.
Ställföreträdande generalstabschef är generalmajor Moshe Kaplinsky.
Truppslag Färg Flygvapnet Flygstridskrafterna och luftvärnet Infanteriet Golanibrigaden Fallskärmsjägarbrigaden och specialförband Nahalbrigaden Givatibrigaden Kfirbrigaden Pansartrupperna Pansarförband Artilleriet Artilleriförband Ingenjörstrupperna Ingenjörsförband Underrättelsetrupperna Underrättelseförband Militärpolisen Militärpolisförband Gränspolisen Gränspolisförband Hemmafrontskommandot Räddnings - och skyddsförband Försvarsmaktsövergripande Försvarsmakten i allmänhet Marinen Sjöstridskrafterna Den här artikeln är helt eller delvis baserad.
I en tysk TV-intervju försvarade Israels premiärminister Ehud Olmert i december 2006 att landet innehar kärnvapen: " Iran, openly, explicitly and publicly threatens to wipe Israel off the map.
Israels försvarsmakt, hebreiska (Tzva Hahagana LeJisra'el.Män har 36 månaders grundtjänst och är skyldiga att genomföra repetitionsutbildning till 55 års ålder, så länge de bor i landet.3 I september 2009 röstade FN:s kärnkraftsförsamling igenom en resolution som kräver att Israel låter iaea inspektera dess innehav av kärnvapen.2 År 1986 offentliggjorde kärnfysikern Mordechai Vanunu, som då arbetade vid en av de israeliska kärnanläggningarna, att Israel hade kärnvapen.IDF, Israel Defense Forces.Undvika krig genom politiska medel och militär avskräckning.Personalkategori, grad (typbefattningar) svensk motsvarighet, gradbeteckning.Värnplikten gäller judar (med undantag för ortodoxa judar) och druser, men inte kristna och muslimer.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap