logo
Main Page Sitemap

Förfallodag regel


förfallodag regel

More from my site.
Ta reda på hur stor den avgiften är, innan du bestämmer dig för om du vill betala mot faktura.
Under tuffa perioder är ändrade betalningsvillkor ett sätt för företag att ensamma kvinnor söker män förbättra sin likviditet.
Det är alltså inte fel av din leverantör att ha betalningsvillkor 10 dagar, om ni inte har avtalat något annat.Du får hitta kön, brutto ta ut 180 kr om det skickas ett inkassokrav och 170 kr för upprättande av en amorteringsplan.Jag har fått lära mig att 30 dagar netto alltid gäller på tjänster som faktureras om inget annat överenskommits.Datumet för när företaget senast ska ha din betalning kallas för förfallodag.Påminnelsen ska innehålla uppgifter om att fakturan har förfallit och att betalning inte skett.Huvudregeln är att alla fakturor ska betalas inom 30 dagar.Om en faktura betalas efter förfallodagen har fakturautställaren i princip alltid rätt till förseningsersättningen även om betalaren är ett företag eller en myndighet eller annat offentligt organ.
Förfarandet skiljer sig lite beroende på om kunden är konsument eller näringsidkare.
Det gäller nu för alla aktörer att rätta sig efter de nya reglerna till undvikande av onödiga kostnader vid försenade betalningar till företagens leverantörer.
En generell regel är att myndigheterna ska ha en god kassahållning inom staten.
Omvänt gäller att om myndigheten betalar en faktura efter tio eller 15 dagar brukar det anses som att man accepterat leverantörens villkor.Du måste betala fakturaavgiften om den har avtalats, men företaget kan inte lägga på en fakturaavgift i efterhand.En kredittid om trettio dagar är således bra ur den aspekten som ni kan hävda i en förhandling med en leverantör.10 eller 30 dagar?Tabell över referensräntan på Riksbankens webbplats.Men räntan får inte vara orimligt hög, då finns det risk för att den jämkas eller anses ogiltig.Referensräntan är en räntesats som fastställs en gång per halvår av Riksbanken.Ta reda på om fakturan kommer med post eller e-post.Ansvar att betala i tid, du ska också kontrollera hur företaget tänker skicka fakturan till dig om det är via e-post eller vanlig post.Du behöver inte upplysa kunden om att du kommer att ta ut dröjsmålsränta.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap