logo
Main Page Sitemap

Förfallodag potatis


förfallodag potatis

997 itinerary resplan, färdplan, med restider (ankomst avresa) angivna 415 jail listan av registrerade sexualbrottslingar i las vegas mindre fängelse, häkte, arrest 847 jammed fastnat, snott sig, sitta fast (paper jam in a PC printer, traffic jam trafikstockning etc) 174 join, fuse binda samman, förena 209 join, put together foga samman, foga.
Men även förrätten i samband med dinner 303 envelope kuvert 573 errand, errand boy ärende, errand boy springpojke 112 establish etablera 457 estimate uppskatta, kalkylera, en kalkyl, ett kostnadsförslag 250 ETA, estimated time of arrival beräknad ankomsttid 980 euro, a European currency ett europeiskt myntslag.
Speditör 672 shipping agent speditör, skeppsklarerare 673 shipping clerk speditionskontorist 965 shipping dues sjöfartsavgifter (fraktavgifter) 960 shipping intelligence sjöfartsunderrättelser 674 shipping note skeppningsmeddelande, last- fraktmeddelande 920 shipping note, S/N (S/N) lastsedel 162 shop (Br store (AE) affär, butik 730 shop around, a price comparison jämföra.Vacation semester.S.558 waste slöseri, avfall, slösa, slösa bort, ödsla 553 waybill, W/B,.B fraktsedel 492 wear ha på sig, bära upp (He's wearing leather boots to work.) 289 weary slutkörd fysiskt eller psykiskt 557 weekday vardag 411 vehicle fordon 285 weigh väga (våg i allmänhet scales).418 gallon4 quarts 8 pints 4,55 L (Br 3,79 L (US) 812 gear lever (Br gear shift (US) växelspak 878 general cargo ship lastfartyg av traditionell typ, "blandlastfartyg icke specialiserat lastfartyg 437 get hold of få tag på/i, skaffa fram 992 GMT, Greenwich mean time.833 ratchet tie down spännband inkl spännbandshandtaget för att låsa/lossa 79 reach sträcka sig, nå fram 78 reach an agreement uppgörelse, komma överens, träffa en överenskommelse 150 readily lätt, lättvindigt, utan svårighet 933 ready for delivery färdig för leverans 501 real estate agent, realtor fastighetsmäklare.207 float flyta, om saker ting 206 flow flyta, flöde, om vätska vattendrag 208 fluid (flow flöde) flytande vätska 991 flyer flygblad, enklare typ av trycksak att delas ut på mässa.d.
Ett råd) 358 Advice of Dispatch, Advice of Shipment leveransavi 452 advise råda, ge råd 969 agenda dagordning 76 agree samtycka, vara överens, hålla med om 77 agreement överenskommelse, avtal 944 ahead, up ahead före, framför 1037 aim to syfta till att 866 air waybill.
25 sales rep (representative) försäljare (ofta resande, mobil) 383 salutation hälsning, hälsningsfras 781 satisfactory tillfredsställande 286 scales våg 287 scissors, pair of scissors sax (av ett par skänklar) 401 score poängresultat, resultatställning 961 sea route sjöförbindelse 465 sea transport sjöfrakt, sjötransport (sea hav) 152 search.
General Swedish Business Vocabulary 51 abbreviate förkorta, korta ned 50 dag sex period abbreviation förkortning 52 ability förmåga 41 above-mentioned ovannämnda 161 accelerate accelerera 746 accept a bill, to sign a bill of exchange signera en växel, acceptera en växel, lova att betala 909 acceptance (against 3 mo's.
513 tax skatt 512 taxation beskattning 515 tax-exempt undantagen från skatt, skattebefriad 516 tax-free skattefri 517 teamwork lagarbete 521 teller bankkassör 784 temp worker tillfälligt anställd, vikarie (vik lärare m fl substitute) 783 temporary tillfällig 519 tenant hyresgäst 525 tender, offer anbud, offert 522 tentative.953 PFL (Br The Peoples' Fuel Lobby en protest- lobbygrupp baserad.K.625 counter offer motbud, motanbud 955 CPT, carriage paid to (named place of destination) frakt betald till (namngiven destinationsort) -Se vidare CIF CIP!Samt specialpall, trätrall 1071 skin hud, flå, skal 883 SKU, Stock Keeping Unit orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet) 773 sleeve tubformig/lång ask/kartong för pappmuggar, glas.d., även "ärm" på klädesplagg 966 slot en springa, ett myntinkast etc.156 refer to hänvisa till 654 refundable återbetalbar 655 refundable deposit återbetalningsbar depositionsavgift handpenning".d.834 ratchet spännbandshandtag, kugghjul med låsmekanism i form av stoppklack etc.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap