logo
Main Page Sitemap

Dejting kön webbplatser


dejting kön webbplatser

Medlemmen samtycker vidare till att m kan komma att lämna ut sådana känsliga personuppgifter till bolag som ägs, helt eller delvis, av företaget Meetic, inom university of essex kajer kontoret och utom EU (sammantaget "Meetic Group.
Medlem ombeds lämna uppgifter om sig själv när Medlem registrerar sig som Medlem, genomför MatchAffinitytestet, deltar i tävlingar, besvarar undersökningar, deltar i en chatt, köper övriga betaltjänster eller nyttjar Tjänster.
Ytterligare information återfinns i den särskilda cookie-policyn.En del information är obligatorisk för att Medlem ska få tillgång till Tjänsterna.Internetsäkerhet är en komplex fråga och inget system kan anses vara 100 säkert.Medlem ger uttryckligen sitt tillstånd till att m överför och överlåter information som lämnats till m, samt rättigheter som m åtnjuter enligt ovan, till sina samarbetspartners, till bolag i Meetic Group eller till annan part i samband med överlåtelse av hela eller delar.De resultat som uppkommer genom utfört MatchAffinitytest och som.
Medlems rättigheter regleras tidningen kontaktannonser vuxna framför allt i personuppgiftslagen (1998:204).
Sexuell läggning, religiös åskådning, personliga åsikter och värderingar.
Vilken webbläsare och operativsystem Medlem använder och IP-adressen till den dator som används vid besök på Webbplatserna men som ändå kan vara personuppgifter i lagens mening.
För att tjänsten MatchAffinitytest ska kunna fungera förutsätts att en majoritet av frågorna besvaras.Informationen som samlas in om Medlem vid registrering av medlemskap på Webbplats och vid användning av Tjänster används för att kunna erbjuda Medlem Tjänsterna.M samlar in och behandlar personuppgifter för följande ändamål: a) tillhandahållande av Tjänster på Webbplatserna, b) uppfyllande av avtalsenliga förpliktelser i förhållande till Medlem samt vidtagande av åtgärder förenliga med de användarvillkor som godkänts av Medlem Användarvillkoren c) tillhandahållande av tjänster som erbjuds på Webbplatserna.Vem har tillgång till informationen?Behandling av andra bolag inom Meetic Group sker i enlighet med Användarvillkoren och respektive bolags integritetspolicy.Det är bara ett fåtal av ms anställda som har tillgång till denna information och då endast vid behov.Medlem har möjlighet att begära information om vilka uppgifter om honom/henne som behandlas av m, begära att felaktiga uppgifterna ändras eller tas bort eller förbjuda m att använda informationen i fråga.Ms tekniska team gör sitt yttersta för att säkerställa m-systemens säkerhet.Det kan förekomma att Meetic Group delar med sig av viss allmän information till utvalda samarbetspartners inom och utom EU för att de ska kunna göra sin reklam mer kundorienterad (indelad t ex efter ålderskategori eller kön).Meddelanden som utväxlats på respektive Webbplats och som sparats av Medlem samt resultaten från olika listor (flirtar, besök mm) kommer att gallras bort löpande.Slutligen använder Meetic Group cookies som är utformade för att lagra information som sedan används för att identifiera Medlem när han eller hon surfar på Webbplatserna.Personlig information som samlas in av m kan.ex.Vara namn, adress och/eller e-postadress, telefonnummer och/eller mobiltelefonnummer, bankinformation, information om Medlems utseende, foton, röstinspelningar, videoklipp, personliga värderingar, religion, intressen och hur Medlem använder Tjänster.Om Medlem inte längre vill att Meetic Group eller dess samarbetspartners ska återge eller sprida informationen i Resultaten, den personliga introduktionen, sökkriterierna eller profilen kan Medlem avsluta sitt medlemskap i enlighet med villkoren i punkt 8 Uppsägning i Användarvillkoren.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap